THE AMBITION & VOICE für Ensemble

Komponist: Rao, Pengcheng
Opus/Jahr: (2011)
Gattung: Ensemblemusik
Besetzung: 1,0,1,1 - 0,0,0,0 - Pipa, Sheng, Zheng - Schl (Pk, Holzbl, hg.Bk, Tam-t, Vbr, Marimba, 2 Blatt Papier [A3] - Vl, Va, Vc
Uraufführung: 11.08.2012 / Lübeck / D / Musikhochschule / Ensemble ConTempo Beijing / Kasper de Roo

In Druckausgaben:

Rao, Pengcheng